Driebergen, Huis in de Bosschen

Huis in de Bosschen is een ontwikkeling van ontwikkelaar DAO. Programma: 5  (koop)woningen met woonoppervlakte variërend van ca. 175 tot 200 m²
Aannemer: Van Wijnen

Status: In ontwikkeling
Planning: Naar verwachting start van de verkoop eind 2019 en vindt de oplevering van de woningen plaats eind 2020 / begin 2021

Projectinformatie

https://www.huisindebosschen.nl